SOLO ZA DVA GLASOVA, MLADINSKI CIKEL


  1. Avtor:
  2. Datum: čet, 15.11.2018
  3. Ura: 15:00
  4. Naziv dvorane: Dvorana Union

Odrski prevod iz pesniške v plesno govorico, poimenovan Solo za dva glasova

V pesniškem opusu mehiškega nobelovca Octavia Paza (1914–1998) ima Carta de Creencia [Pismo dognanja] posebno mesto – na svoj nacˇin zgošcˇa klasicˇne teme njegove poetike, obenem pa gre najbrž za avtorjevo najbolj znano pesem.

Odrski prevod iz pesniške v plesno govorico, poimenovan Solo za dva glasova, predstavlja našo interpretacijo mojstrove pesnitve, ki je zavestno vpeta v sedanjosti in v kateri smo na formalni ravni ohranili strukturo jasno locˇenih enot, poimenovanih po glasbeni partituri (kantata, koda). Naš cilj je bil vzpostaviti jasen, natancˇen odrski jezik, ki vztraja v odprtem dialogu z besedilom, pomemben poudarek pa je bil v procesu dela namenjen tudi študiju sopostavitve dveh plesnih poetik, ki se na odru srecˇujeta prvicˇ.

Pazova pesem prostoru in cˇasu že uvodoma spodmakne tla ter nato partikularni intimni odnos, v katerega vstopimo, skozi številne premene razpira proti ontologiji ljubezni, ki se izmika dojemu skozi (zgolj) bližino dvojine. V podivjanem, smisla izpraznjenem svetu, v kakršnem živimo, služi tako med drugim tudi kot ucˇinkovit poudarek tega, kar je zares bistveno.


Vstopnice bodo rezervirane 10 minut od trenutka, ko jih dodate v nakupovalno košaro, do trenutka, ko začnete s plačilnim postopkom. S plačilnim postopkom se rezervacija podaljša na 25 minut.
Naenkrat lahko izberete do 10 vstopnic za posamezno predstavo.Košara

Skupaj znesek: 0,00 €

Skupaj vstopnic: 0